Práca z domu pre ľudí so sluchovým postihnutím

V poslednej dobe čoraz viac a viac zamestnávateľov otvára svoje brány, aby ľuďom so zdravotným postihnutím ponúkli spôsob práce na diaľku. Je to priaznivá voľba pre sluchovo postihnutých, pretože práca na pracovisku môže byť z dlhodobého hľadiska stresujúcejšia.

Bohužiaľ, existuje ešte stále niekoľko firiem, ktoré považujú sluchové postihnutie za nevýhodu na pracovisku. 

Podľa štatistík Slovenského zväzu sluchovo postihnutých sluchovo postihnutí tvoria podľa dostupných informácií 4 až 5 % slovenskej populácie, z toho 1 % percento sú klasickí nepočujúci používajúci posunkovú reč. Nezamestnanosť v tejto skupine ľudí je o niečo menšia ako u bežnej populácie vďaka chráneným dielňam podporovaným štátom.

Podľa štatistík Charta diverzity Slovensko z roku 2019 je 6 z 10 ľudí so zdravotným postihnutím mimo trhu práce. Chránené dielne a chránené pracoviská predstavujú 11 %-ný podiel na zamestnávaní ľudí so zdravotným znevýhodnením, a na Slovensku funguje 5991 chránených dielní a  chránených pracovísk, ktoré vytvárajú 10503 pracovných miest pre ľudí so zdravotným postihnutím.

Ako človek so sluchovým postihnutím si musíte nájsť prácu, kde sa môžete bezpečne vyjadrovať bez náznaku diskriminácie. Nepočujúci človek môže byť produktívny a úspešný ako ktokoľvek iný, ak má rovnaké kariérne príležitosti. 

Ak hľadáte prácu z domu pre sluchovo postihnutých, čítanie tohto článku je skvelým začiatkom. Dovoľte nám predstaviť vám informácie o tom, aká pohodlná a zvládnuteľná môže byť práca na diaľku.

Výhody práce z domu pre ľudí so sluchovým postihnutím

Podľa nedávnych správ #DeafAtWork nepočujúci panelisti zistili, že ich produktivita bola vyššia ako v dňoch pred pandémiou. Všetci našli jedinečné spôsoby, ako sa prispôsobiť a vyrovnať sa s náhlymi zmenami v pracovných podmienkach, ktoré priniesol Covid-19. Tento prípad dokazuje, že sluchovo postihnutí môžu byť pri práci v pohodlí domova odolní a flexibilní. 

Tu je niekoľko dôvodov, prečo môže byť práca z domu prospešná pre nepočujúcich:

Obmedzenie rozptýlení a prerušení pri práci

V prostredí práce z domu je väčšina stretnutí naplánovaná vopred. To znamená, že máte čas pripraviť sa pred komunikáciou s kolegami. 

 

Nemusíte dávať extra pozor na vonkajšie zvuky, alebo či sa k vám niekto pri práci blíži alebo vás volá. Každá interakcia sa odohráva na obrazovke, čo znižuje rozptýlenie alebo prerušenia pri práci.

Zlepšenie sústredenia sa a produktivity v práci

Nastavenie práce z domu vám pomôže disciplinovane sa sústrediť na určitú úlohu. Zo začiatku to môže byť náročné, ale akonáhle to pochopíte, úroveň vašej produktivity sa nesmierne zvýši.

Úspora nákladov na asistenčnú technológiu

Pri práci na diaľku sa s najväčšou pravdepodobnosťou nebudú vyžadovať drahé alebo komplikované pomocné načúvacie pomôcky. Komunikácia môže prebiehať prostredníctvom e-mailu alebo chatu. 

Ak dôjde k zvukovému alarmu, možno použiť blikajúcu obrazovku na upozornenie sluchovo postihnutých. Niektoré spoločnosti tiež ponúkajú služby tlmočenia videa alebo si najímajú tlmočníkov SPJ na podporu svojich nepočujúcich zamestnancov počas videostretnutia zamestnancov.

Viac pracovných príležitostí

Nastavenie práce na diaľku zvyšuje príležitosť pracovných ponúk pre ľudí so sluchovým postihnutím. Táto nová pracovná norma otvorila niekoľko pracovných príležitostí, kde nie je nutné používať hlas ako napríklad autor obsahu, chat operátor, grafický dizajnér, programátor a mnoho ďalších.

Zlepšenie rovnováhy medzi pracovným a osobným životom

Prístup k zdravej rovnováhe medzi pracovným a osobným životom je ďalšou výhodou práce z domu. Väčšina prác na diaľku je zhovievavá a založená na výkone. Môžete si vytvoriť svoj pracovný plán a nastaviť si čas na relax a odpočinok. Čas dochádzania alebo cestovania do kancelárie môže byť vaším časom na cvičenie, raňajky alebo meditáciu pred začatím vašej pracovnej rutiny.

Zabezpečenie pracovných podmienok pri práci z domu pre ľudí so sluchovým postihnutím

Aj keď je odolnosť pre ľudí so sluchovým postihnutím charakteristická, v určitom bode sa ľudia so zlým sluchom alebo nepočujúci môžu stále cítiť izolovaní a neschopní. Pri absencii veľmi potrebnej podpory zo strany zamestnávateľov a spolupracovníkov môže byť nastavenie práce na diaľku náročné. 

Pred podaním žiadosti o prácu z domu sa uistite, že spoločnosť dokáže svojim zamestnancom so sluchovým postihnutím poskytnúť vhodné doplnkové pomôcky a podporu. Toto sú hlavné pomôcky a podpora, ktoré sa zvyčajne poskytuje sluchovo postihnutým v prostredí práce z domu.

Pomocné technológie, ako sú titulky a tlmočníci posunkovej reči (ak je to potrebné) 

 

Nedávna pandémia nám umožnila rozpoznať kariérne prekážky, s ktorými sa nepočujúci zamestnanci stretávajú. Prispôsobením týchto novodostupných programov a asistenčných technológií im bude práca ľahšie sprístupnená. 

 

Národný portál zdravia vytvoril zoznam rôznych nástrojov na teleprácu, ktoré možno použiť pre ľudí, ktorí sú nepočujúci alebo majú určitý stupeň straty sluchu. • Výstražné systémy – Tento nástroj funguje pomocou svetiel, vysokofrekvenčných zvukov a vibračných upozornení, aby upozornil nepočujúcich alebo nedoslýchavých ľudí. 

 • Okamžité správy – Google Chat, MS Teams a Skype sú teraz štandardnými online nástrojmi na komunikáciu na pracovisku. 

 • Platformy s titulkami na internete – V prípade skupinových telefónnych hovorov je možné konverzáciu prepísať a zobraziť na obrazovke počítača, kým komunikácia prebieha (napr. Hamilton a Mobile CapTel). 

 • Zosilňovacie zariadenia – Zosilňovače pomáhajú zvyšovať hlasitosť a zvýrazňovať reč pri komunikácii s ostatnými. Je to užitočné pre tých, ktorí majú určitú úroveň straty sluchu. 

 • Video chatovanie – Táto platforma je ideálna pre tých, ktorí sú zvyknutí na komunikáciu čítaním reči. Mnohé aplikácie na videokonferencie tiež umožňujú zobrazenie titulkov počas prebiehajúceho stretnutia.

 • Video Relay Service (VRS) – Virtuálnych tlmočníkov môžete použiť pre tých jednotlivcov, ktorých primárnym jazykom je SPJ (slovenský posunkový jazyk). Mnohí presní tlmočníci sú dostupní online a možno si ich stiahnuť do mobilných zariadení. ďalšie podrobnosti si môžete pozrieť aj na Widex.

 

Možnosti pre komunikáciu, email, správy a videokonferencie

 

Spoločnosť musí zvážiť komunikačné potreby pred zavedením štruktúry práce z domu pre svojich nepočujúcich zamestnancov. Berte na vedomie, že nie všetky platformy na videokomunikáciu sú vhodné a spoľahlivé. 

 

Nájdite si prácu, kde je možné komunikovať prostredníctvom e-mailu, okamžitých správ alebo videoplatforiem, ktoré neohrozujú produktivitu nepočujúcich. Uistite sa, že tieto platformy sú tiež užívateľsky priateľské a majú skvelú dostupnosť, bezpečnosť a kvalitu. 

Flexibilné podmienky pracovného času a stretnutí

Zamestnávateľ by mal tiež zvážiť úpravu pracovného času pre svojich zamestnancov so sluchovým postihnutím. Stretnutia musia byť naplánované vopred, aby mali nepočujúci zamestnanci dostatok času na prípravu. 

 

Na každé stretnutie musí byť zodpovedná osoba dobre pripravená. To znamená vytváranie vizuálnych prezentácií, videí s titulkami a/alebo materiálov s poznámkami pred začiatkom stretnutia. 

 

Skvelým spôsobom, ako vyhovieť ľuďom so stratou sluchu, je poskytnúť im čas na kladenie otázok alebo vysvetlení počas stretnutia alebo pred jeho ukončením. Takýmto spôsobom sa dá predísť omylom v komunikácii.

Školenie pre kolegov a nadriadených

Zatiaľ čo je asistenčná technológia užitočná, zamestnanec so sluchovým postihnutím stále potrebuje podporu svojho tímu a nadriadených. Implementácia povinného školenia na efektívnu komunikáciu s kolegom, ktorý trpí poruchou sluchu, je výbornou formou onboardingu. 

 

Podľa štatistík Barometra prieskumu o tom, či by sa respondenti cítili komfortne pri práci s človekom so zdravotným postihnutím, viac ako tri štvrtiny Európanov (84 %) uvádza, že by im to neprekážalo, 7 % respondentov, že by im to pomerne prekážalo. Výsledky sú však odlišné, ak hovoríme iba o Slovensku, kedy až 7 % respondentov tvrdí, že spolupráca so zdravotne postihnutým kolegom by im bola nepríjemná (oproti 4 % v európskom prieskume), 10 % obyvateľom Slovenska by to pomerne prekážalo. 

 

Práve tieto výsledky prieskumu poukazujú na podstatu školenia, ktoré by malo zahŕňať nasledujúce kroky na vybudovanie inkluzívnosti a bezpečného pracovného prostredia pre zamestnancov so sluchovým postihnutím.

 

 1. Ovládanie základov SPJ (slovenský posunkový jazyk)

 2. Porozumenie kultúre a životnému štýlu komunity ľudí so sluchovým postihnutím

 3. Rozoznanie asistenčných telekomunikačných nástrojov

 4. Naučiť sa komunikovať s osobou so sluchovým postihnutím. (napr. tempo rozprávania, hlasitosť a vizuálne podnety)

Hlavné charakteristiky dobrej práce z domu pre ľudí so sluchovým postihnutím

Podľa Občianskeho združenia proti diskriminácii ľudia so sluchovým postihnutím sa stretávajú s audizmom takmer každý deň. Audizmus je definovaný ako diskriminácia alebo predsudky voči jednotlivcom v práci, ktorí sú nepočujúci alebo nedoslýchaví. Väčšina zamestnávateľov si neuvedomuje, že nepočujúci alebo sluchovo postihnutí ľudia môžu byť v podnikoch mimoriadne cenní. Úsilie a produktivita, ktorú dokážu vyvinúť, sú na špičkovej úrovni. Zamestnávateľ, ktorý ich najíma, musí zabezpečiť, aby ich spoločnosť poskytovala najlepší podporný systém, ako napríklad:

Umožniť obmedzenie interakcie a komunikácie tvárou v tvár

Denné osobné stretnutia môžu byť pre zamestnancov so sluchovým postihnutím únavné a frustrujúce. Aby ste boli ohľaduplní, musíte medzi nimi preskúmať iné formy zdravej komunikácie. 

 

Ak sa chystáte naplánovať stretnutie so svojím sluchovo postihnutým zamestnancom, mali by ste sa držať nasledujúcich bodov: 

 1. Na skupinových stretnutiach sa vyhnite tomu, aby hovorilo viacero ľudí súčasne.

 2. Najprv rozdajte program, aby ste zabránili presmerovaniu dôležitých tém na iné.

 3. Uistite sa, že je schôdza nahrávaná, a že niekto zapisuje dôležité body a pripomienky pre ďalšiu kontrolu.

 4. Počas tímových stretnutí používajte vizuálnu prezentáciu a automatické titulky/prepis.

Poskytovať nástroje na komunikáciu a spoluprácu, asistenčné technológie a školiace programy pre zamestnancov 

Dobrá a ohľaduplná spoločnosť by mala svojim zamestnancom so sluchovým postihnutím poskytovať efektívne komunikačné nástroje a asistenčné technológie. 

 

Väčšina spoločností implementuje systém titulkov s názvom CART: Communication Access Realtime Translation. Vtedy si najmú profesionálneho tlmočníka SPJ, ktorý prepisuje hovorené slová pre sluchovo postihnutých zamestnancov. 

 

Taktiež je pre nich prospešné nastaviť vibrácie, stroboskopy alebo vysokofrekvenčné alarmy na notebookoch alebo zariadeniach zamestnancov so sluchovým postihnutím. Nápodobne prospešné je, keď im spoločnosť poskytne dostatok školení, ktoré im pomôžu naučiť sa komunikačné nástroje, ktoré môžu použiť v práci z domu.

 

Záver

Nastavenie práce z domu nemusí byť pre každého, ale ľudia so sluchovým postihnutím môžu túto prácu efektívne zvládnuť. Sú známi tým, že sú odolní, pretože sa rozhodli žiť a pracovať šťastne napriek nespravodlivosti tohto sveta. 

 

Je poľutovaniahodné, že doteraz ľudia so sluchovým postihnutím stále čelia diskriminácii a nenávisti za vlastnosť, ktorú nedokážu zmeniť. Skutočnosť, že existuje slovo, ktoré tento predsudok (audizmus) vystihuje, dokazuje, že bezpečné pracovné prostredie je pre nich len ťažko dostupné. 

 

Našťastie je dosť firiem, ktoré sú ochotné prijať ľudí so sluchovým postihnutím. Dávajú im možnosť pracovať na diaľku s asistenčnými technológiami poskytovanými spoločnosťou. 

 

Niektoré poskytujú aj školenia pre všetkých svojich zamestnancov o základnej forme komunikácie s nepočujúcim. Tieto typy podpory môžu pomôcť sluchovo postihnutým vykonávať svoje pracovné úlohy správne a s dokonalým výsledkom. 

 

Pokojný a nákladovo úsporný životný štýl, ktorý prináša práca z domu, je tiež užitočný pre udržanie zdravia nepočujúcich ľudí. To im dáva lepšiu rovnováhu medzi pracovným a osobným životom, kde môžu uprednostňovať svoje duševné a fyzické zdravie, a zároveň zarábať peniaze.

 

Chatwriters – dokonalá práca z domu pre sluchovo postihnutých 

Pre človeka so sluchovým postihnutím môže byť pre vás frustrujúce nájsť si prácu, ktorá je pre vás vhodná, ale dnes môže byť váš šťastný deň! 

 

Chatwriters, nehlasová spoločnosť s domácim pracovným prostredím, hľadá do svojho tímu operátora chatu na plný alebo čiastočný úväzok. Tu stačí odpovedať na správy na počítači alebo mobilnom zariadení, čo vám umožní pracovať kedykoľvek a kdekoľvek sa nachádzate. 

 

Vaša mzda vám príde vždy na konci týždňa a výplata závisí od počtu správ, na ktoré ste odpovedali. Neexistuje žiadny limit na počet odpovedí na správy, vďaka čomu je úloha jednoduchšia a príjem rýchlejší! 

 

Okrem toho, tím Chatwriters nevyžaduje skúsenosti. Pracujeme s ľuďmi zo všetkých oblastí života a poskytujeme rovnaké príležitosti každému bez ohľadu na vzdelanie, postihnutie alebo preferencie. Akonáhle je vaše školenie ukončené, môžete začať okamžite a dostanete zaplatené už nasledujúci týždeň! 

 

Prihláste sa teraz a získajte prácu za menej ako 24 hodín! Požiadavky sa dajú ľahko splniť a práca je ideálna pre niekoho so sluchovým postihnutím. 

 

Navštívte chatwriters.com ešte dnes a začnite zarábať peniaze aj v pohodlí svojho domova!

Staňte sa už dnes Operátorom Chatu, pracujte z domu!

Chatwriters.com Vám ponúka šancu zarobiť si peniaze prácou z domu. Pridajte sa k nášmu celosvetovému tímu nezávislých Operátorov chatu - platíme až do 0.20 EURO za správu!

Registrácia u nášho partnera

Flag icon
Chatujuci

Ozveme sa Vám o 24 hodín

Viac príspevkov

Ultimátny sprievodca práce z domu pre začiatočníkov

Vydajte sa na cestu práce z domu s detailným sprievodcom pre začiatočníkov. Nájdite si dobre platenú prácu, ktorú môžete robiť aj bez skúseností


Práca z domu online | Nájsť prácu na diaľku - Chatwriters

Chceli by ste dosiahnuť slobodu, flexibilitu a rovnováhu vo svojej kariére? Práca z domu online je určená práve vám! Prečítajte si tento návod ako začať.


Práca z domu pre študentov - Najlepšia práca na diaľku | Chatwriters

Hľadáte prácu, ktorá sa hodí do vášho rušného študentského života? Prečítajte si tento článok, aby ste sa dozvedeli viac o práci na diaľku a o najlepších pracovných miestach pre študentov.


Najlepšia práca z domu pre introvertov - 100 % na diaľku | Chatwriters

Práca z domu je perfektná príležitosť pre introvertov. Ak máte povahu introverta, tu objavíte najlepšie pracovné príležitosti z domu!


Práca z domu pre ľudí s postihnutím - Práca pre ľudí s postihnutím | Chatwriters

Objavte rôzne spôsoby, ako môžu ľudia so zdravotným postihnutím pracovať z domu, vrátane práce na diaľku a iných inovatívnych riešení! Poďme to preskúmať!