Práce z domova pro sluchově postižené

V posledních letech stále více zaměstnavatelů otevírá své dveře externím zaměstnancům s postižením. To je dobrou zprávou pro pracovníky se sluchovým postižením, jelikož práce na pracovišti pro ně může být z dlouhodobého hlediska stresující. Pro neslyšící a nedoslýchavé bohužel existuje výrazně méně pracovních nabídek a příležitostí. Jak uvádí také zpráva vypracovaná Svazem neslyšících a nedoslýchavých, která dále upozorňuje na nebezpečí práce na černo vlivem nedostatečných možností pro sluchově postižené, což může skončit až vysokými pokutami. Pracovních nabídek je zde velmi málo, v České republice je přitom na 0,5 milionu neslyšících osob.

A kitten...

Pro člověka se sluchovým postižením je velmi důležité najít si pracovní místo, na kterém je možné se bezpečně vyjadřovat bez jakékoliv míry nerovných příležitostí. Neslyšící pracovník může být stejně produktivní a úspěšný, jako kdokoliv jiný, pokud má stejné kariérní příležitosti. Pokud hledáte práci z domova pro neslyšící, přečtěte si tento článek, ten bude skvělým začátkem. Podívejme se na to, jak je možné šikovně zvládat práci z domova.

Výhody práce z domova pro sluchově postižené

Chráněná pracoviště o.p.s. a Tichý svět pravidelně podporují neslyšící a sluchově postižené nejen v rehabilitaci, ale také podpoře různorodých projektů, které upozorňují na problematiku nezaměstnanosti, ale také začlenění a rovnost příležitostí pro sluchově postižené, zejména v dobách během a po pandemii onemocnění Covid-19. Zároveň z těchto projektů vyplývá, že právě mezi sluchově postiženými je možné vnímat velkou odolnost a flexibilitu, zejména v případě příležitostí nabídek práce z domova. Zde je několik důvodů, proč je práce z domova výhodná pro pracovníky se sluchovým postižením:

Flexibilita vytvoření pohodlného a tichého pracovního prostředí

Práce z domova vám poskytuje svobodu vytvořit si vlastní pohodlné pracovní místo a program. Máte možnost pracovat na místě, kde bude vaše produktivita maximalizovaná. Můžete si užívat příjemného a tichého místa u vás doba nebo kolem ostatních v blízké kavárně. Nastavení práce z domova vám navíc umožňuje si pracovní místo upravit podle vlastních preferencí. Čisté a organizované místo navíc plně podporuje vaši produktivitu.

Méně rušivých elementů a vyrušování

V režimu práce z domova je většina schůzek nastavena předem. Zo znamená, že máte dostatek času se připravit na komunikaci s kolegy.

Není třeba věnovat zvýšenou pozornost okolnímu hluku nebo tomu, že ke člověku přistupuje kolega nebo se starat o hovory během práce. Každá interakce je skrze displej, to snižuje rušivé elementy a vyrušování během práce.

Zvýšené soustředění a produktivita

Režim práce z domova přímo podporuje zlepšovat vaši vlastní disciplínu a soustředění na vybrané úkoly. To může být zpočátku výzvou, ale s postupem času to začněte zvládat lépe a vaše produktivita se neuvěřitelně zvýší.

Ušetření nákladů na asistenčních technologiích

Drahé nebo komplikované asistenční naslouchací produkty pravděpodobně nebudou v případě práce z domova požadavkem. Komunikace je možná přes e-mail nebo chat. Pokud je k dispozici zvukový alarm, pro upozornění neslyšících je možná blikající obrazovka. Některé společnosti dále využívají interpretačních služeb nebo ASL tlumočníků pro podporu svých neslyšících zaměstnanců během video meetingů.

Více pracovních příležitostí

Externí práce umožňuje vyšší začlenění pro pracovníky se sluchovým postižením. Tato nová norma otevírá celou řadu neverbálních pracovních nabídek, jako jsou kreativní tvůrce obsahu, chatovací agent, digitální tvůrce, webový designér a další.

Lepší rovnováha pracovního/osobního života

Mít přístup ke zdravé rovnováze mezi pracovním a osobním životem je další výhoda práce z domova. Většina externích zaměstnání je shovívavá a odvíjí se od výkonu. Je možné si udělat vlastní pracovní program a nastavit si čas pro sebe samotné, odpočinek a relaxaci. Čas, který se normální tráví cestou do práce je možné věnovat cvičení, snídani nebo meditaci před zahájením pracovní rutiny.

Prostory pro sluchově postižené v externím pracovním prostředí

Ačkoliv jejich odolnost patří mezi charakteristiky, v určitém bodě se přeci jen mohou nedoslýchaví nebo neslyšící cítit izolovaně. Nedostatek tolik potřebné podpory od zaměstnavatele a kolegů v prostředí externí práce může být náročné. Předtím, než se budete ucházet o práci z domova, je nutné se ujistit o tom, že společnost poskytuje kvalitní podporu pro své zaměstnance se sluchovým postižením. Následující jsou hlavní podpůrné možnosti, které jsou ve valné většině sluchově postiženým zaměstnancům poskytovány.

Asistenční technologie, jako je opatření titulů nebo interpretace jazyka (pokud je potřeba)

Poslední pandemické roky byly spouštěčem uznání kariérních bariér pro sluchově postižené zaměstnance. Adaptováním nově dostupných programů a asistenčních technologií může lidem udělat svět mnohem dostupnějším.

Masarykova univerzita vytvořili sezam různých technologických pomůcek, kterých mohou neslyšící využívat. Mezi další podpůrné technologie spadají také následující:

 • Systémy upozornění – tento nástroj je navržen pro využívání světě, vysokofrekvenčních zvuků a vibrací pro upozornění neslyšící nebo nedoslýchavé osoby.

 • Chatovací nástroje – Google Chat, MS Teams a Skype dnes patří mezi standardní nástroje komunikace v pracovním prostředí.

 • Platformy zaznamenávající titulky – pro potřeby skupinové konverzace je možné využívat platforem, které přepisují komunikaci viditelně na počítač (např. programy Hamilton a Mobile CapTel).

 • Zesilovací zařízení – zesilovací zařízení pomáhají zvýšit hlasitost a zvýraznit hlas během komunikace s ostatními. To je vhodné pro nedoslýchavé nebo osoby s částečným sluchovým postižením.

 • Video chatování – tato platforma je ideální pro jedince, kteří jsou zvyklí na komunikaci s přepisem hlasu. Zobrazení titulků během probíhajícího meetingu dnes umožňuje celá řada aplikací.

 • Video Relay Service (VRS) - je možné využívat virtuální interpretaci u jedinců, kteří komunikují zejména ve znakových jazycích ASL (americká znaková řeč) nebo BSL (britská znaková řeč). Dnes je možné si stáhnout celou řadu přesných interpretačních nástrojů přímo do mobilních zařízení. Na stránkách Business Info nebo Deafcom je možné se o těchto zdrojích dočíst více.

Komunikační možnosti, jako jsou e-mail, chatovací nástroje a video konference

Společnost musí zohlednit potřeby komunikace před implementování struktury práce z domova pro své neslyšící zaměstnance. Je nutné upozornit na to, že platformy video telekomunikace jsou vhodné a spolehlivé.

Je dobré si najít práci, která využívá komunikace přes e-mail, chatovací nástroje nebo video platformy, které nezpůsobují narušení produktivity neslyšícím zaměstnancům. Ujistěte se, že jsou tyto platformy uživatelsky přátelské, mají dobrou dostupnost, zabezpečení a kvalitu.

Flexibilní program a nastavení meetingů

Zaměstnavatel by měl zohlednit pracovní harmonogram a jeho nastavení pro pracovníky se sluchovým postižením. Setkání je dobré plánovat s předstihem, aby tak neslyšící pracovník měl dostatek času na přípravu.

V každém meetingu musí být vedoucí pracovník dobře připravený. To znamená vizuální prezentace, videa s titulky a/nebo poznámky k materiálům před zahájením schůze.

Skvělý způsob, jak podpořit pracovníky se sluchovým postižením je poskytnout jim čas na dotazy nebo vyjasnění po skončení schůze. Tímto způsobem je možné se vyvarovat nedorozumění.

Trénink pro kolegy a nadřízené

Ačkoliv je asistenční technologie nápomocná, zaměstnanec se sluchovým postižením stále potřebuje podporu svého týmu a nadřízených. Implementování povinného tréninku pro efektivní komunikaci s kolegy, kteří mají sluchové postižení je skvělý způsob onboardingu.

Trénink by měl zahrnovat následující body pro vytvoření inkluzivního a bezpečného pracovního prostředí pro zaměstnance se sluchovým postižením.

 1. Seznámení se základy ČZJ, BSL nebo ASL
 2. Porozumění kultuře a životnímu stylu komunity neslyšících
 3. Rozpoznávání asistenčních telekomunikačních nástrojů
 4. Naučit se komunikovat s neslyšící osobou (např. tempo řeči, hlasitost hlasu a vizuální pomůcky).

Charakteristika dobré práce z domova pro neslyšící

Jak ukazuje tento článek “Diskriminace osob se sluchovým postižením je stále aktuální” a i přes právní úpravy v systémů dochází k velké míře diskriminace vůči neslyšícím nebo sluchově postiženým v zaměstnání, jak ukazuje tento průzkum: “Výsledky dotazníku poukazují na zkušenost těchto osob s diskriminačním jednáním ze strany jejich potenciálních zaměstnavatelů. Nejčastěji dotazovaní uváděli jako subjektivní důvod pro nepřijetí uchazeče se sluchovým postižením právě ono postižení.” Většina zaměstnavatelů si neuvědomuje, že neslyšící nebo nedoslýchaví lidé jsou v obchodním prostředí extrémně zranitelní. Jejich úsilí a produktivita je na špičkové úrovni. Zaměstnavatel proto pro tyto pracovníky musí zajistit nejlepší možný podpůrný systém, například:

Umožnění omezené interakce tváří-v-tvář a komunikace

Každodenní osobní schůzky mohou být vyčerpávající a frustrující pro celkovou spokojenost sluchově postižených zaměstnanců. Pro jejich zohlednění je důležité prozkoumat další podoby zdravé komunikace.

Pokud se chystáte naplánovat schůzku se zaměstnancem, který trpí sluchovou poruchou, je dobré garantovat následující:

 1. Ve skupinovém meetingu se vyvarovat mluvení více lidí najednou
 2. Sdílejte program schůze, zabráníte tak odbočení od důležitých témat
 3. Ujistěte se, že je schůze nahrávána a že někdo zaznamenává důležité body/minuty pro další kontrolu
 4. Využívejte vizuální prezentace a přepisu audia/titulkování během týmové schůze

Poskytování komunikace a nástrojů spolupráce, asistenční technologii a tréninkový program pro zaměstnance

Dobrý a ohleduplná společnost by měla poskytovat efektivní nástroje komunikace a asistenční technologie pro své zaměstnance se sluchovým postižením.

Většina společností implementuje systém titulkování známý jako CART (Communication Access Realtime Translation). V tomto případě je k dispozici profesionální ČZJ/ASL/BSL tlumočník, který přepisuje mluvení slovo do znakové řeči pro sluchově postižené zaměstnance.

Nastavení vibrací, stroboskopických světel nebo alarmů s vysokou frekvencí na laptopech nebo zařízeních, které sluchově postižení používají může také mít své výhody. Dobré je také poskytovat dostatečný trénink pro zaměstnance, který jim pomůže naučit se pracovat s komunikačními nástroji, které je možné během práce z domova využívat.

Závěrem

Práce z domova není pro každého, ale u lidí se sluchovým postižením může dopomoci k efektivní práci. Tito zaměstnanci jsou známí svou odolností, protože i v tomto neférovém světě je jejich volbou práce s vlastní spokojenost.

Je velmi smutné, že i v dnešní době lidé se sluchovým postižením čelí diskriminaci a nenávisti za něco, nad čím nemají žádnou kontrolu. To, že existuje termín, kterým tuto předpojatost označujeme (tzv. audismus) dokazuje, že bezpečné pracovní místo jim není nadosah.

Naštěstí existuje několik společností, které ochotně akceptují pracovníky se sluchovým postižením. Dávají jim příležitost pracovat externě a poskytují asistenční technologie přímo od společnosti.

Některé společnosti dokonce poskytují trénink pro své zaměstnance o základních podobách komunikace s neslyšícími. Tento typ podpory dokáže pomoci zaměstnancům se sluchovým postižením pracovat dobře a efektivně.

Výhodou pro zdravý přístup k životu u neslyšících je také klidný životní styl spojení s prací z domova, který navíc šetří peníze. To jim poskytuje dobrou rovnováhu pracovního/osobního života, ve kterém je možné klást důraz na duševní a fyzické zdraví, a přitom vydělávat peníze.

Chatwriters – perfektní práce z domova pro sluchově postižené

Pro pracovních se sluchovým postižením může být nalezení vhodné pracovní pozice velmi frustrující, dnes je však váš šťastný den!

Chatwriters, společnost se zaměřením na práci z domova a bez verbální komunikace, hledá chatovací agenty na částečný a plný úvazek. Zde stačí odpovídat na zprávy na vašem počítači nebo mobilním zařízení, to vám umožňuje pracovat kdykoli a odkudkoli.

Váš plat je dostupný na konci každého týdne a platba se odvíjí od množství zodpovězených zpráv. Na to, na kolik zpráv odpovídat není nastaven žádný limit, což práci zrychluje a zjednodušuje!

Tým Chatwriters navíc nepožaduje zkušenosti. Pracujeme s lidmi ze všech sfér života a poskytujeme rovné příležitosti všem, bez ohledu na vzdělání, postižení nebo preference. Jakmile dokončíte trénink, můžete hned začít pracovat a příští týden dostat zaplaceno!

Přihlaste se nyní a vaše přijetí může proběhnout za necelých 24 hodin! Splnění požadavků je jednoduché a práce je perfektní pro jedince se sluchovým postižením.

Navštivte chatwriters.com ještě dnes a vydělávejte v pohodlí vlastního domova!

Staň se Chatwriterem ještě dnes, pracuj z pohodlí domova!

Chatwriters.com ti nabízí možnost vydělat peníze prací z domu. Připoj se k našemu celosvětovému týmu operátorů - vyplácíme až 0,20 EURO za zprávu!

Registrace s naším partnerem

Flag icon
Chat-z-domu

Ozveme se Ti do 24 hodin

Další příspěvky na blogu

Kompletní průvodce prací z domova pro začátečníky

Vydejte se na svou cestu za prací z domova díky našemu detailnímu průvodci pro začátečníky. Najděte si dobře placenou práci, kterou je možné získat bez zkušeností.


Pracujte online z domova | Získejte práci na dálku – Chatwriters

Chcete dosáhnout svobody, flexibility a rovnováhy ve své kariéře? Práce z domova může být pro vás! Přečtěte si tohoto průvodce a začněte.


Práce z domu pro studenty – nejlepší práce na dálku | Chatwriters

Hledáte práci, která se hodí do vašeho rušného studentského života? Přečtěte si tento článek a dozvíte se více o práci na dálku, přes nejlepší práci pro studenty.


Nejlepší práce z domova pro introverty - 100 % externí | Chatwriters

Práce z domova může být pro introverty dokonalým řešením. Objevte ty nejlepší práce z domova pro jedince s introvertní povahou!


Práce z domova pro sluchově postižené nebo neslyšící | Chatwriters

Objevte mnohé pracovní příležitosti pro zvukově postižené díky našemu kompletnímu průvodci práce z domova. Podívejte se, jak je možné začít s kariérou vašich snů!


Pracujte z domova bez zkušeností | Chatwriters

Hledáte způsoby, jak pracovat z domova bez zkušeností? Podívejte se na tyto jednoduché tipy a začněte pracovat externě ještě dnes!


Práce z domova pro zdravotně postižené – práce pro invalidy | Chatwriters

Objevujte různé pracovní možnosti pro zdravotně postižené, kteří mohou pracovat z domova – včetně externích míst a inovativních řešení! Prozkoumejme to!


Pracujte z domova bez potřeby vzdělání | Chatwriters

Hledáte práci z domova bez potřeby vzdělání? Podívejte se na tyto jednoduché tipy nalezené ideální práce a začít pracovat z domova!


Práce z domova pro ženy | Bez potřeby zkušeností | Chatwriters

Jste maminkou na plný úvazek nebo jednoduše ženou, která chce pracovat v pohodlí svého domova? Tento blog je o síle žen a práci z domova.


Práce psaní textů z domova | Vzdálené práce psaní | Chatwriters

Získejte hodnotné tipy pro získání práce z domova se zaměřením na psaní. Vydejte se za úspěchem v tomto oboru. Objevujte výhody práce chatovacího operátora ještě dnes.


Brigády z domova – najděte flexibilitu díky Chatwriters

Hledáte brigádu z domova? Chatwriters nabízí flexibilní možnosti pro zákaznickou podporu a podpůrné pozice. Registrujte se dnes a najděte si ideální nabídku.


Práce z domova v zahraničí | Externí práce v cizině | Chatwriters

Láká vás představa práce z domova v zahraničí? Zjistěte, jak najít svobodu místa a času přečtením našeho blogového příspěvku.


Chatovací práce z domova | Chat práce z DOMU | Chatwriters

Objevujte výhody a výzvy chatovací práce z domova – jak je najít a jak vynikat v novém trendu externích pracovních míst. Čtěte více.


Chatovací operátor – práce z domova | Live Chat operátor| Chatwriters

Objevte, jak získat vysněnou práci chatovacího operátora z domova. Náš průvodce se podívá na vše – od kvalifikace až po základy práce. Začněte svou cestu nyní!


Dostaňte zaplaceno za online chat práci | Vydělávejte přes chat

Objevujte svět, ve kterém můžete dostávat zaplaceno za chatování a zjistěte, jak vydělávat konverzováním s ostatními. Pro a proti, rozeznání legitimních nabídek a úspěch operátora chatu.