Jobba hemifrån som hörselskadad

På senare tid har allt fler arbetsgivare börjat erbjuda distansarbete för personer med funktionsnedsättning. Hemarbete är även ett bra alternativ för hörselskadade, eftersom vanligt kontorsarbete kan bli stressande på lång sikt.

Tyvärr finns det fortfarande ett fåtal företag som tycker att hörselnedsättning är något dåligt på arbetsplatsen. Studier visar att den döva befolkningen i Sverige har högre arbetslöshet.

Studien visar att 63% av den döva befolkningen i Sverige är sysselsatta jämfört med 78% av befolkningen utan hörselnedsättningar.

Som hörselskadad måste du hitta ett jobb där du tryggt kan kommunicera utan att uppleva diskriminering. En döv person kan vara lika produktiv och framgångsrik som vem som helst om han eller hon får samma arbetsmöjligheter.

Om du letar efter ett hemjobb för hörselskadade bör du läsa den här artikeln. Låt oss titta närmare på hur bekvämt och hanterbart det kan vara att jobba hemifrån!

Fördelarna med att arbeta hemifrån som hörselskadad

Forskning som har gjorts kring arbetsmarknaden efter pandemin visar att majoriteten av människorna känner sig mer produktiva nu när de kan jobba hemifrån. Och eftersom distansjobb passar döva människor extra bra, så gäller den inställningen även för hörselskadade.

Här är några skäl till att hemarbete kan passa bra för döva:

Flexibiliteten att skapa en bekväm och lugn arbetsmiljö

Distansarbete ger dig friheten att skapa din egen bekväma arbetsplats och bestämma ditt eget schema. Du har alltså möjlighet att arbeta på en plats där du kan producera på topp.

Du kan antingen njuta av en trevlig och lugn plats som ditt hem eller umgås med andra människor på ett närliggande kafé. När du arbetar hemifrån kan du dessutom dekorera din arbetsplats som du vill ha den. Att ha det städat och organiserat kommer garanterat öka din produktivitet.

Färre distraktioner och avbrott

När man jobbar hemifrån är de flesta möten planerade i förväg. Det gör att du har tid att förbereda dig innan du kommunicerar med dina kollegor.

 

Du behöver inte tänka på yttre ljud och om någon närmar sig eller ringer dig när du arbetar. All interaktion sker på skärmen, vilket minskar risken för distraktioner eller avbrott i arbetet.

Ökat fokus och produktivitet

Att arbeta hemifrån hjälper dig att disciplinera dig själv att fokusera på en viss uppgift. Det kan vara svårt i början, men när du väl har fått kläm på det kommer din produktivitet att öka enormt.

Spara pengar på tekniska hjälpmedel

Dyra eller komplicerade hörseltekniska hjälpmedel är förmodligen inte ett krav när man jobbar hemifrån. Kommunikation kan i stället ske via e-post eller chatt.

Om det finns ett ljudlarm kan en blinkande skärm användas för att uppmärksamma hörselskadade. Vissa företag erbjuder också videotolkningstjänster eller anlitar teckenspråkstolkar för att hjälpa döva medarbetare under videomöten.

Ökade jobbmöjligheter

Distansarbete ökar inkluderingen i arbetslivet för personer med hörselnedsättning. Det här nya arbetssättet har skapat många nya jobbmöjligheter, t.ex. innehållsförfattare, chattoperatör, digital kreatör, webbdesigner och mycket mer.

Bättre balans mellan arbete och fritid

En annan fördel med att arbeta hemifrån är att man kan balansera sitt arbetsliv och privatliv. De flesta distansjobb är flexibla och baserade på resultat. Du kan skapa ditt eget arbetsschema och bestämma en tid där du kan vila och återhämta dig. Under tiden som du annars hade lagt på pendling kan du i stället träna på gymmet, äta frukost eller meditera innan du börjar din arbetsdag.

Anpassningar för hörselskadade när de jobbar hemma

Även om många döva är vana med sin situation så kan det ändå ibland leda till känslor av isolering och frustration. Om de inte får rätt stöd från arbetsgivaren och kollegor kan distansarbeten kännas ibland jobbiga.

Innan du söker ett distansjobb så bör du dubbelkolla att företaget erbjuder rätt hjälpmedel och stöd för anställda med hörselnedsättningar. Här är de vanligaste sätten som hörselskadade får hjälp när de jobbar hemifrån.

Hjälpmedel, t.ex. textning och teckenspråkstolkar (vid behov)

Pandemin har hjälpt till att belysa de karriärhinder som människor med hörselnedsättningar kan uppleva. Genom att anpassa dessa nyligen tillgängliga program och hjälpmedel kommer arbetet att bli lättillgängligt för dem.

 

Myndigheten för delaktighet har skapat en lista över de olika verktyg för distansarbete som kan användas av personer som är döva eller har hörselnedsättningar.

 

 • Varningssystem – Detta verktyg använder ljus, högfrekventa ljud och vibrerande meddelanden för att varna döva eller hörselskadade personer.

 

 • Meddelandetjänster – Google Chat, MS Teams och Skype är nu standardverktyg för kommunikation på arbetsplatsen.

 

 • Textningstjänster – Vid gruppsamtal kan samtalet transkriberas och visas på din datorskärm medan kommunikationen pågår. (t.ex. Hamilton och Mobile CapTel)

 

 • Förstärkare – Förstärkare hjälper till att höja volymen och förtydliga tal när man samtalar med andra. Detta är till hjälp för alla med olika former av hörselnedsättningar.

 

 • Videochatt – Denna tjänst passar bra för de som kan läsa läppar. Många videotjänster gör det också möjligt att visa undertexter medan mötet pågår.

 

 • Virtuella tolkar  – Du kan använda virtuella tolkar för människor som kan teckenspråk. Det finns många bra virtuella tolkar på nätet och de kan även laddas ner som appar till mobila enheter.

Kommunikationsverktyg, t.ex. e-post, chatt och videokonferenser

Företaget behöver tänka på behoven hos de som jobbar hemifrån, speciellt när det gäller döva anställda. Vissa videoplattformar kanske inte passar perfekt, eller så är de opålitliga.

 

Du bör välja ett arbete där kommunikationen kan ske via e-post, chatt eller videosamtal så att döva personer kan vara så produktiva som möjligt. Du bör säkerställa att plattformarna användarvänliga och har hög tillgänglighet, säkerhet och kvalitet.

Flexibel schemaläggning och mötestider

Företagen bör också erbjuda speciella scheman för sin personal med hörselnedsättning. Mötena ska planeras i förväg så att döva medarbetare har tillräckligt med tid att förbereda sig.

 

Vid varje möte måste den ansvariga personen vara väl förberedd. Det innebär att han eller hon behöver skapa visuella presentationer, videor med undertexter och/eller textmaterial innan mötet börjar.

 

Ett annat bra sätt att ta hänsyn till personer med hörselnedsättning är att ge dem tid att ställa frågor eller förtydliga saker under mötet. På så sätt kan missförstånd undvikas.

Utbildning för medarbetare och chefer

Även om tekniska hjälpmedel är till stor hjälp behöver en medarbetare med hörselnedsättning fortfarande stöd från sitt team och sina chefer. Att hjälpa anställda med hörselnedsättning genom att erbjuda utbildning till anställda om hur man bäst kommunicerar med dem är en bra idé.

 

Utbildningen bör inkludera följande steg för att främja inkludering och en säker arbetsmiljö för hörselskadade medarbetare.

 

 1. Lära sig grunderna i teckenspråk

 2. Förstå döva människor kultur och livsstil.

 3. Kännedom om kommunikationsverktyg för döva.

 4. Lära sig kommunicera med en hörselskadad person. (t.ex. samtalstempo, volym och visuella signaler).

Kännetecken för ett bra hemarbete för hörselskadade

Enligt en undersökning från Göteborgs universitet upplever hälften av döva anställda olika former av svårigheter och diskriminering på arbetsplatsen. Detta brukar kallas ”audism” och definieras som diskriminering eller fördomar mot personer som är döva eller hörselskadade på arbetsplatsen.

De flesta arbetsgivare inser inte att döva eller hörselskadade personer kan vara mycket värdefulla för företagen. De kan vara mycket produktiva och duktiga i arbetet. Företagen som anställer dem måste se till att de får det bästa stödsystemet, t.ex:

Gör det möjligt att undvika direkt kommunikation.

Personliga möten varje dag kan vara tröttsamma och frustrerande för hörselskadade medarbetare. För att visa hänsyn måste man överväga andra former av hjälpsam kommunikation med hörselskadade.

 

Om en arbetsgivare ska planera ett möte med din hörselskadade medarbetare bör man se till att följande punkter uppfylls:

 

 1. Undvik att flera personer talar samtidigt vid gruppmöten.

 2. Dela ut en dagordning först för att undvika att viktiga frågor avleds till andra frågor.

 3. Se till att spela in mötet och be någon skriva ner de viktigaste punkterna/anteckningarna för genomgång.

 4. Använd visuell presentation och automatisk textning/transkription under möten.

Erbjud kommunikations- och samarbetsverktyg, tekniska hjälpmedel och utbildningsprogram för anställda

Ett bra och hänsynsfullt företag bör tillhandahålla effektiva kommunikationsverktyg och tekniska hjälpmedel för sina hörselskadade medarbetare.

 

De flesta företag använder ett textningssystem som kallas CART: Communication Access Realtime Translation. Det innebär att de anlitar en professionell teckenspråkstolk som transkriberar talat språk för hörselskadade medarbetare.

 

Att ställa in vibrationer, stroboskopljus eller högfrekventa larm på bärbara datorer eller enheter för anställda med hörselnedsättningar skulle också vara till nytta för dem. Likaså när företaget tillhandahåller tillräckligt med utbildning för att hjälpa dem att lära sig de kommunikationsverktyg som de kan använda innan de arbetar hemma.

Slutsats

Att arbeta hemifrån kanske inte passar alla, men personer med hörselnedsättning kan hantera detta jobb på ett effektivt sätt. De är kända för att vara motståndskraftiga eftersom de fortfarande väljer att leva och arbeta lyckligt trots orättvisorna i denna värld.

 

Det är olyckligt att personer med hörselnedsättning än idag utsätts för diskriminering på grund av en egenskap som de inte kan kontrollera. Det faktum att det finns ett ord som beskriver denna fördom (audism) visar att det kan vara svårt för dem att hitta en trygg arbetsmiljö.

 

Tack och lov finns det en hel del företag som är villiga att ta emot personer med hörselnedsättning. De ger dem möjlighet att arbeta på distans med hjälp av tekniska hjälpmedel som tillhandahålls av företaget.

 

Vissa utbildar även sina anställda i grundläggande kommunikation med en döv person. Dessa typer av anpassningar kan hjälpa hörselskadade att utföra sina arbetsuppgifter korrekt och med bra resultat.

 

Den lugna och kostnadsbesparande livsstil som ett hemarbete innebär är också bra för döva människors hälsa. Det ger dem en bättre balans mellan arbete och fritid, där de kan prioritera sin psykiska och fysiska hälsa samtidigt som de tjänar pengar.

Chatwriters – Det perfekta hemmajobbet för hörselskadade

Som hörselskadad är det frustrerande att hitta ett jobb som passar dig, men idag kan vara din lyckodag!

 

Chatwriters, ett hemmabaserat och icke-röstbaserat företag, letar efter en chattoperatör på heltid eller deltid till sitt team. Här behöver du bara svara på meddelanden på din dator eller mobila enhet, vilket gör att du kan arbeta när och var som helst.

 

Din lön kommer i slutet av veckan och utbetalningen baseras på antalet meddelanden som du har besvarat. Det finns ingen gräns för hur många meddelanden som får besvaras, vilket gör uppgiften enklare och inkomsterna snabbare!

 

Dessutom kräver Chatwriters ingen erfarenhet. Vi arbetar med människor från alla samhällsgrupper och erbjuder lika möjligheter för alla oavsett utbildningsbakgrund, funktionshinder eller preferenser. När din utbildning är klar kan du börja omedelbart och få betalt veckan därpå!

 

Ansök nu och bli accepterad på mindre än 24 timmar! Kraven är lätta att uppfylla och jobbet är perfekt för personer med hörselnedsättning.

 

Besök chatwriters.com idag och tjäna pengar bekvämt hemifrån!

 

Bli en chattoperatör idag, jobba hemifrån!

Chatwriters.com erbjuder dig chansen att tjäna pengar genom att arbeta hemifrån. Bli en del av vårt världsomfattande team av frilansande chattoperatörer idag - vi betalar upp till 0.20 EURO per meddelande!

Registrera dig med vår partner

Flag icon
Jobba Hemifrån

Vi kommer höra av oss inom 24 timmar

Fler blogginlägg

Den ultimata guiden till att jobba hemifrån som nybörjare

Med vår detaljerade guide för nybörjare kan du påbörja din resa till att jobba hemifrån. Hitta ett välavlönat distansarbete som du kan börja utan någon erfarenhet.


Jobba online hemifrån | Hitta distansarbete - Chatwriters

Vill du uppnå frihet, flexibilitet och balans i din karriär? Då kan att arbeta online hemifrån kan vara något för dig! Läs den här guiden för att komma igång.


Distansarbete hemifrån för studenter- De bästa fjärrarbetena | Chatwriters

Letar du efter ett jobb som passar in i ditt hektiska studentliv? Läs den här artikeln för att lära dig mer om distansarbete och de jobb som passar bäst för dig som student.


Distansjobb som introvert – bästa hemmajobben | Chatwriters

Att jobba hemifrån kan passa perfekt för introverta personer. Upptäck de bästa jobba hemifrån-tjänsterna för de med introvert personlighet!


Jobba hemifrån med funktionshindrade – Jobba online | Chatwriters

Läs hur funktionshindrade kan arbeta hemifrån, såsom distansjobb och andra innovativa lösningar! Låt oss utforska!


Jobba hemifrån för hörselskadade eller döva | Chatwriters

Upptäck de många jobbmöjligheterna för hörselskadade med vår omfattande guide om att jobba hemifrån. Läs hur du kan förverkliga dina karriärdrömmar!


Arbeta hemifrån utan jobberfarenhet | Chatwriters

Letar du efter ett sätt att arbeta hemifrån utan erfarenhet? Kolla in dessa enkla tips om hur du hittar rätt jobb och kan börja arbeta på distans redan idag!


Arbeta hemifrån utan att ha en utbildning | Chatwriters

Letar du efter sätt att arbeta hemifrån utan att behöva en utbildning? Kolla in dessa enkla tips om hur du hittar rätt jobb och kan börja arbeta på distans redan idag!


Distansarbete för kvinnor | Ingen erfarenhet krävs | Chatwriters

Är du en hemmafru eller helt enkelt en kvinna som föredrar att arbeta bekvämt i hemmet? Det här blogginlägget täcker allt kring styrkan hos kvinnor som arbetar på distans.


Skrivjobb hemifrån | Skrivjobb på distans | Chatwriters

Få värdefulla tips för att börja ett skrivjobb på distans, förbered dig för framgång och att trivas inom detta område. Upptäck fördelarna med att vara en chattoperatör idag.


Deltidsjobb på distans - uppnå flexibilitet med Chatwriters

Letar du efter ett deltidsjobb på distans? Chatwriters erbjuder flexibla alternativ för kundtjänst- och support roller. Ansök idag och hitta din perfekta match.


Arbeta på distans utomlands | Distansarbete utomlands | Chatwriters

Tycker du att idén att arbeta på distans utomlands är lockande? Läs den här artikeln och få reda på hur du kan få frihet gällande din tid och plats.


Chattjobb hemifrån | Hitta ett chattjobb på distans | Chatwriters

Upptäck fördelarna och utmaningarna med chattjobb hemifrån, hur hittar man dem och vad krävs för att utmärka sig inom trenden av distansarbete. Läs mer.


Chattoperatör jobb hemifrån | Live chattoperatör | Chatwriters

Upptäck hur du får ditt drömjobb som chattoperatör och arbeta hemifrån. Vår guide täcker allt från kvalifikationer till jobbannonser. Börja din resa nu!


Få betalt för att chatta online | Tjäna pengar genom att chatta

Upptäck världen av betalda chattjobb och lär dig hur du kan tjäna pengar online genom att samtala med andra. Ta reda på för- och nackdelar, hur du hittar legitima jobb och hur du lyckas med ett chattjobb.