Jobb hjemmefra for de hørselshemmede Nå for tiden er det flere og flere arbeidsgivere som åpner dørene for fjernarbeid for de med nedsatt funksjonsevne. Det er også et bedre alternativ for hørselshemmede, da å jobbe on-site kan være mer stressende over tid. Dessverre er det fremdeles noen selskaper som anser hørselshemminger som en ulempe for arbeidsstedet. HLF har bestilt en rapport, utarbeidet av Oslo Economics som viser at i tillegg til personlig gevinst er det samfunnsmessig svært lønnsomt å inkludere og tilrettelegge for hørselshemmede i samfunnet. Rapporten viser at det er store verdier som går tapt ved at hørselshemmede ikke inkluderes godt nok i arbeidslivet.

A kitten...

Som en person med hørselshemming, må du finne en jobb hvor du kan uttrykke deg på en trygg måte, uten at du blir forskjellsbehandlet. En døv person kan være like produktiv og vellykket som en hvem som helst annen person, gitt at de får samme karrieremuligheter. Om du ser etter en hjemmejobb for de hørselshemmede, er det en god start å lese denne artikkelen. La oss diskutere hvor beleilig og håndterlig det kan være å jobbe hjemmefra for hørselshemmede.

Fordelene av å jobbe hjemmefra for hørselshemmede

Døve og hørselshemmede kan jobbe med nesten hva som helst. Dersom du er delvis eller fullstendig hørselshemmet, trenger du ikke bekymre deg. Det finnes mange muligheter til å få jobb, og mange arbeidsplasser har gode ordninger for tilrettelegging. Her er en artikkel fra Norges Døveforbund som forteller litt om karriere og arbeidsliv for de døve. Etter covid-19 er det også flere og flere arbeidsgivere som åpner mer for hjemmekontorløsninger.

Fleksibiliteten til å skape et mer komfortabelt og stille arbeidsmiljø

Fjernarbeid gir deg friheten til å skape ditt eget komfortable arbeidsområde og en egen tidsplan. Du får muligheten til å jobbe på et sted hvor produktiviteten din er på topp. Du kan enten nyte et stille og rolig sted som hjemmet ditt, eller være rundt andre i en kafé. Hjemmekontoroppsettet lar deg også dekorere omgivelsene dine. Å ha det rent og ryddig vil garantert forbedre produktiviteten din.

Færre distraksjoner og forstyrrelser

I et hjemmekontormiljø vil de fleste møter være avtalt på forhånd. Dette betyr at du har tid til å forberede deg før du kommuniserer med kolleger.

Du trenger ikke være ekstra oppmerksom på utvendig støy og om det kommer noen, eller om noen ringer deg mens du jobber. All samhandling skjer på skjermen som reduserer distraksjoner og forstyrrelser mens du jobber.

Økt fokus og produktivitet

Et hjemmekontoroppsett vil hjelpe deg å disiplinere deg selv til å fokusere på en enkelt oppgave. Det kan være utfordrende i starten, men når du mestrer det vil produktiviteten din øke veldig.

Kostnadsbesparelser på hjelpemidler

Dyre eller kompliserte hørselshjelpemidler vil mest sannsynlig ikke være et krav når du arbeider i en ekstern setting. Kommunikasjon kan skje via e-post eller chat. Om det finnes en lydalarm kan en blinkende skjerm brukes til å varsle de hørselshemmede. Noen selskaper tilbyr også tolketjenester via video eller ansetter tegnspråktolker for å støtte sine døve ansatte under videokonferanser.

Flere jobbmuligheter

En ekstern setting øker inklusiviteten i jobb for folk med hørselshemninger. Denne nye arbeidsnormen har åpnet for flere jobbmuligheter hvor man ikke krever tale, slik som å være innholdsforfatter, chat-operatør, digital skaper, webdesigner, og mer.

Forbedret balanse mellom jobb og fritid

Å ha tilgang til en sunn balanse mellom jobb og fritid er enda en fordel ved å jobbe hjemmefra. De fleste fjernjobber er mindre stressende og mer produksjonsbaserte enn tradisjonelle jobber. Du kan lage din egen tidsplan og sette av tid til å slappe av og hvile. Du kan også bruke tiden du vanligvis bruker på å reise til jobb til å trene, spise frokost eller meditere før du starter arbeidsrutinen din.

Tilrettelegginger for de hørselshemmede i en ekstern setting

Selv om motstandsdyktighet er et personlighetstrekk, kan tunghørte eller døve på et tidspunkt fortsatt føle seg isolerte og inkapable. Uten sårt tiltrengt støtte fra arbeidsgivere og medarbeidere, kan fjernarbeidsoppsett være tøffe. Før du søker på en hjemmejobb, pass på at bedriften gir riktige hjelpemidler og støtte til medarbeidere med hørselshemminger. Nedenfor er de viktigste tilretteleggingene som vanligvis gis til hørselshemmede i en ekstern arbeidssetting.

Hjelpemidler, slik som undertekster og tegnspråk (om nødvendig)

Pandemien vi nylig har vært gjennom har hjulpet oss å gjenkjenne karrierehindrene døve ansatte møter. Ved å bruke disse nye programmene og hjelpeteknologiene kan vi gjøre arbeidet lett tilgjengelig for dem.

NCDHHS har laget en liste over forskjellige telependlerverktøy som kan brukes av de som er døve eller opplever hørselstap i noen grad.

 • Varselsystemer - Dette verktøyet er designet med lys, lyder med høy frekvens og vibrasjonsvarsler for å varsle døve eller de med nedsatt hørsel.

 • Instant Messaging - Google Chat, MS Teams, og Skype er nå standard nettverktøy for kommunikasjon på arbeidsstedet.

 • Nettplatformer med undertekst - For gruppetelefonsamtaler kan samtalen transkriberes og vises på dataskjermen mens kommunikasjonen pågår.

 • Forsterkningsenheter - Forsterkere bidrar til å heve volumet og tydeliggjøre tale når du kommuniserer med andre. Dette er nyttig for de som har hørselsnedsettelse.

 • Video Chatting - Denne plattformen er gunstig for dem som er vant til å kommunisere ved å lese tale. Mange videokonferanseplattformer tillater også undertekst mens møtet pågår.

 • Video Relay Service (VRS) - Du kan bruke virtuelle tolker for de personene hvis primærspråk er ASL (American Sign Language) eller BSL (British Sign Language). Mange presise tolker er tilgjengelige på nettet og kan lastes ned til mobilenheter. Du kan sjekke ut Purple VRS eller ZVRS for å lære mer om disse ressursene.

Kommunikasjonsalternativer slik som e-post, direktemeldinger og videokonferanser

Bedriften må vurdere kommunikasjonsbehovene før de implementerer en hjemmekontorordning for sine døve ansatte. Vær oppmerksom på at ikke alle videokommunikasjonsplattformer er egnede og pålitelige.

Finn en jobb hvor kommunikasjon kan gjøres gjennom e-post, direktemeldinger eller videoplattformer som ikke begrenser produktiviteten for døve. Pass på at disse plattformene også er brukervennlige og har god tilgjengelighet, sikkerhet og kvalitet.

Fleksibel arbeidsplan og møtetider

Arbeidsgiveren bør også vurdere arbeidsplanordningene bekreftende for sine hørselshemmede arbeidere. Møtene må planlegges på forhånd slik at døve ansatte får tilstrekkelig tid til å forberede seg.

Den ansvarlige personen bør være godt forberedt i hvert møte. Dette betyr visuelle presentasjoner, videoer med undertekst og/eller notater før møtet starter.

En annen fin måte å tilrettelegge for de med hørselstap på er å gi dem tid til å stille spørsmål eller avklare ting under møtet, før det avsluttes. Slik kan feilkommunikasjon unngås.

Trening for kolleger og ledere

Selv om hjelpeteknologi er nyttig, trenger fremdeles en ansatt med hørselstap støtte fra teamet hans/hennes og ledere. Å implementere obligatorisk opplæring for en kollega som lider av hørselstap er en utmerket form for onboarding.

Treningen bør dekke følgende for å bygge inklusivitet og et trygt arbeidsmiljø for ansatte med hørselsnedsettelse.

 1. Lære det grunnleggende om BSL eller ASL
 2. Forstå kulturen eller livsstilen til døvesamfunnet.
 3. Gjenkjenne hjelpemidler for telekommunikasjon.
 4. Lære hvordan man kommuniserer med en hørselshemmet person. (f.eks. Hvilket tempo man snakker i, volum og visuelle tegn).

Kjennetegn på en god hjemmejobb for hørselshemmede

Ifølge en rapport gjort av advokatfirmaet Nordhus og Aarø på oppdrag av HLF, blir hørselshemmede systematisk diskriminert i Norge, og de med hørselshemminger opplever audiisme nesten hver dag. Audiisme defineres som diskriminering eller fordommer mot personer som er døve eller tunghørte - på jobb. De fleste arbeidsgivere innser ikke at døve eller hørselshemmede kan være ekstremt verdifulle i en bedrift. Innsatsen og produktiviteten de utøver er helt uten like. Arbeidsgiveren som ansetter dem må passe på at bedriften bidrar med det beste støttesystemet som mulig, slik som:

De tillater begrenset personlig samhandling og kommunikasjon

Daglige fysiske møter kan være slitsomt og frustrerende for de tunghørte. For å vise hensyn må du utforske andre former for sunn kommunikasjon blant dem.

Om du setter opp et møte med dine hørselshemmede ansatte, bør du sikre følgende:

 1. Unngå at flere snakker samtidig i gruppemøter.
 2. Gi ut en agenda først for å forhindre at hovedtema avsporer til andre tema.
 3. Pass på å ta opptak av møtet og få noen til å skrive ned et referat av de viktigste punktene for gjennomgang.
 4. Bruk en visuell presentasjon og automatisk teksting/transkripsjon under teammøter.

Tilbyr kommunikasjons- og samarbeidsverktøy, hjelpemidler og opplæringsprogrammer for ansatte

En god og hensynsfull bedrift bør tilby effektive kommunikasjonsverktøy og hjelpeteknologier til sine hørselshemmede ansatte.

De fleste bedrifter implementerer et bildetekstsystem som kalles CART (Communication Access Realtime Translation). Dette er når de ansetter en profesjonell ASL/BSL-tolk som transkriberer tale for hørselshemmede ansatte.

Å sette opp vibrasjon, strobelys eller høyfrekvens.-alarmer på laptoper eller enheter til ansatte med hørselsnedsettelse kan også være nyttig for dem. På samme måte, når bedriften tilbyr nok trening til å lære kommunikasjonsverktøyene de kan bruke før de jobber hjemmefra.

Konklusjon

Hjemmekontorordninger er kanskje ikke for alle, men de med hørselshemminger kan håndtere denne jobben effektivt. De er kjente for å være motstandsdyktige fordi de fremdeles velger å jobbe og leve et lykkelig liv til tross for alle urettferdighetene i verdenen.

Det er synd at det fremdeles er slik at de med hørselsnedsettelse opplever mye diskriminering og hat for en karakteristikk de ikke kan kontrollere. Det faktum at det finnes et ord som beskriver denne fordommen (audiisme) beviser at et trygt arbeidsmiljø er lite tilgjengelig for dem.

Heldigvis finnes det ganske mange bedrifter som er villig til å akseptere folk med hørselshemming. De gir dem muligheten til å jobbe eksternt med hjelpeteknologi som tilbys av bedriften.

Noen gir også trening til alle sine ansatte om den grunnleggende kommunikasjonsformen med en døv person. Denne typen tilrettelegging kan hjelpe de med hørselsnedsettelse å utføre arbeidet sitt skikkelig, og godt.

Den fredelige og besparende livsstilen et hjemmekontoroppsett medbringer er også veldig nyttig for å opprettholde god helse for de døve. Det gir dem en forbedret balanse mellom jobb og fritid, hvor de kan prioritere sin mentale og fysiske helse, samtidig som de tjener penger.

Chatwriters - Den perfekte hjemmejobben for de hørselshemmede

Som en person med hørselshemming, er det frustrerende å finne en jobb som er passende for deg, men i dag kan være din lykkedag!

Chatwriters, en hjemmebasert og talefri bedrift, ser etter heltids- eller deltids chat-operatører på teamet. Her trenger du kun å svare på meldinger på PC-en eller mobilenheten din, og lar deg jobbe når og hvor du vil.

Lønnen din kommer i slutten av uken og utbetalingen er basert på antall meldinger du har svart på. Det er ingen begrensning på å svare på meldinger som gjør oppgaven enklere og inntekten raskere!

Videre krever ikke Chatwriters-teamet erfaring. Vi jobber med folk fra alle samfunnslag og gir like muligheter til alle, uavhengig av utdanningsbakgrunn, funksjonshemming eller preferanser. Når treningen din er over, kan du starte umiddelbart og få betalt neste uke!

Søk nå, og bli godkjent på under 24 timer! Kravene er enkle å oppfylle og jobben er perfekt for dem med hørselsnedsettelse.

Besøk chatwriters.com i dag og tjen penger samtidig som at du koser deg hjemme!

Bli chat operatør i dag, jobb hjemmefra!

Chatwriters.com gir deg sjansen til å tjene penger mens du jobber hjemmefra. Bli med i vårt verdensomspennende team av frilans chat-operatører i dag - vi betaler opptil 0,20 EURO per melding!

Registrer deg gjennom vår partner

Flag icon
Chatjobb

Vi kommer tilbake til deg innen 24 timer

Flere blogginnlegg

Den ultimate guiden til hjemmearbeid for nybegynnere

Legg ut på reisen mot å jobbe hjemmefra med vår detaljerte nybegynnerguide. Finn en godt betalt ekstern jobb du kan starte uten erfaring


Jobb online hjemmefra | Finn ekstern jobb - Chatwriters

Vil du oppnå frihet, fleksibilitet og balanse i karrieren? Å jobbe på nett hjemmefra kan være løsningen for deg! Les denne guiden for å komme i gang.


Jobb hjemmefra for studenter - De beste eksterne jobbene | Chatwriters

Ser du etter arbeid som passer inn i det travle studentlivet? Les denne artikkelen for å lære mer om å jobbe eksternt, med jobbene som passer best for studenter..


Beste hjemmejobber for introverter - 100% Eksternt | Chatwriters

Å jobbe hjemmefra kan være perfekt for introverter. Utforsk de beste hjemmejobbene for de som er introvert!


Jobb hjemmefra for de funksjonshemmede- Jobber for funksjonshemmede | Chatwriters

Oppdag de forskjellige jobbene funksjonshemmede kan gjøre hjemmefra, inkludert fjernjobber og andre innovative løsninger! La oss utforske.


Jobb hjemmefra for hørselshemmede eller døve | Chatwriters

Oppdag de mange jobbmulighetene for de med nedsatt hørsel med vår omfattende guide på hvordan man jobber hjemmefra. Lær hvordan du kan realisere drømmekarrieren!


Jobb hjemmefra uten jobberfaring | Chatwriters

Ser du etter måter å jobbe hjemmefra uten erfaring? Sjekk ut disse enkle tipsene for hvordan man kan finne den rette jobben og begynne å jobbe eksternt i dag!


Jobb hjemmefra uten utdannelse | Chatwriters

Ser du etter måter å jobbe hjemmefra uten behov for utdannelse? Sjekk ut disse enkle tipsene om hvordan du kan finne den rette jobben, og begynne å jobbe eksternt i dag!


Skrivejobb hjemmefra | Jobb med skriving hjemmefra | Chat Writers

Få verdifulle tips og få en jobb hvor du kan skrive hjemmefra, bli vellykket og få trivsel i hverdagen. Oppdag mulighetene ved å være chat-operatør i dag.


Eksterne jobber på deltid - Finn fleksibilitet hos Chatwriters

Ser du etter en deltidsjobb du kan gjøre hjemmefra? Chatwriters tilbyr fleksible muligheter for jobb innen kundeservice og support. Søk i dag og finn det som er perfekt for deg.


Jobb hjemmefra i utlandet | Utenlands eksterne jobber | Chatwriters

Synes du tanken på å jobbe hjemmefra i utlandet er fristende? Finn ut hvordan du får frihet til å styre din egen tid og hvor du befinner deg ved å lese dette blogginnlegget.


Chatjobb hjemmefra | Finn en chatjobb hjemmefra| Chatwriters

Oppdag fordelene og utfordringene med chatjobber du kan gjøre hjemmefra, hvordan du finner dem, og hva som kreves for å utmerke deg i denne eksterne jobbtrenden. Les mer.


Chat-operatør jobber hjemmefra | Livechat-operatør | Chatwriters

Oppdag hvordan du får drømmejobben som chat-operatør og kan jobbe hjemmefra. Guiden vår dekker alt fra kvalifikasjoner til jobbsøk. Start reisen nå!


Tjen penger på online chatjobb | Tjen penger med chat

Oppdag verdenen av betalte chatjobber og finn ut hvordan du kan tjene penger på nett ved å ha samtaler med andre. Lær om fordeler og ulemper, hvordan du finner legitime jobber og lykkes som en chatarbeider.


Jobb hjemmefra for kvinner | Ingen erfaring nødvendig | Chatwriters

Er du en hjemmeværende mor eller helt enkelt en kvinne som foretrekker å jobbe hjemmefra? Denne bloggposten handler nemlig om girl power i fjernarbeid.