Praca zdalna dla osób z niepełnosprawnością słuchową

W ostatnich latach coraz więcej pracodawców otwiera się na nowe grupy społeczne, oferując możliwość pracy zdalnej dla osób niepełnosprawnych. Jest to korzystna opcja dla osób mających kłopoty ze słuchem, dla których praca w biurze może być na dłuższą metę źródłem dużego stresu. Niestety nadal istnieją firmy, które uważają, że ubytek słuchu jest dolegliwością dyskwalifikującą potencjalnych pracowników. Serwis Prawo.pl informuje, że w Polsce osoby głuche i niedosłyszące mają duże problemy ze znalezieniem pracy. Szacuje się, że nawet 80 proc. osób głuchych i słabosłyszących w Polsce nie pracuje. Problemy ze znalezieniem pracy wynikają niestety w głównej mierze z utartych stereotypów oraz z orzecznictwa.

A kitten...

Jeśli zmagasz się z niepełnosprawnością słuchową, Twoim celem powinno być znalezienie takiej pracy, w której będziesz mógł być sobą, nie narażając się na dyskryminację. Osoby głuche mogą być tak samo produktywne i odnosić takie same sukcesy zawodowe, jak osoby pełnosprawne – jeśli otrzymają równe szanse. Jeżeli masz kłopoty ze słuchem i szukasz pracy zdalnej, z lektury tego artykułu dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć. W dalszej jego części pokażemy Ci, jak wygodna i łatwa może być praca zdalna.

Korzyści, jakie praca zdalna oferuje osobom głuchym i niedosłyszącym

Jak zapewnia prezes Polskiego Związku Głuchych (PZG), osoby głuche są pełnosprawnymi pracownikami, potrzebują tylko komunikacji w polskim języku migowym, który jest ich naturalnym językiem. Szczególnie widoczne jest to w przypadku pracy zdalnej, która może przekładać się zwiększoną elastyczność i lepsze radzenie sobie z wyzwaniami. Praca w domu może nieść wiele korzyści dla osób głuchych i niedosłyszących, a poniżej przedstawiamy niektóre z nich:

Możliwość stworzenia komfortowego i spokojnego miejsca pracy

Praca zdalna daje pracownikowi pełną swobodę w tworzeniu wygodnego miejsca pracy, dostosowanego do jego potrzeb, oraz kontrolę nad czasem pracy. Dzięki temu możesz pracować w otoczeniu, które w znaczący sposób zwiększa Twoją wydajność. Możesz więc rozkoszować się ciszą i spokojem, które oferuje Ci własny dom, ale możesz też pracować np. w pobliskiej kawiarence, gdzie łatwiej o spotkanie ze znajomymi. Model pracy zdalnej pozwala również lepiej zadbać o miejsce pracy. Utrzymanie go w czystości i porządku z pewnością pozytywnie przełoży się na Twoją produktywność.

Nikt Ci nie przerywa, ani nie zakłóca pracy

Jeżeli pracujesz zdalnie, większość Twoich spotkań jest planowana z wyprzedzeniem. Oznacza to, że masz sporo czasu, by przygotować się na rozmowę ze swoimi współpracownikami. Nie musisz zwracać szczególnej uwagi na to, co się wokół Ciebie dzieje – czy nie nadchodzi ktoś ważny albo czy zaraz nie zadzwoni telefon. Większość interakcji odbywa za pośrednictwem Internetu, co zmniejsza dekoncentrację oraz liczbę przerw w pracy.

Zwiększona koncentracja i produktywność

Praca w formie zdalnej pomoże Ci zwiększyć swoją samodyscyplinę i skoncentrować się na określonym zadaniu. Na początku może to być trudne, ale kiedy przyzwyczaisz się do nowego modelu pracy, poziom Twojej produktywności wydatnie wzrośnie.

Oszczędności na urządzeniach wspomagających słuch

Drogie lub skomplikowane aparaty słuchowe raczej nie będą konieczne do wykonywania pracy zdalnej. Jeżeli pracujesz w domu, z klientem lub współpracownikami możesz komunikować się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub czatu. Z kolei zamiast alarmu dźwiękowego można użyć migającego ekranu, aby ostrzec osoby niedosłyszące. Oprócz tego niektóre firmy oferują usługi tłumaczenia materiałów wideo lub zatrudniają tłumaczy języka migowego, aby zapewnić wsparcie pracownikom głuchym i niedosłyszącym podczas wideokonferencji dla personelu.

Większe możliwości znalezienia zatrudnienia

Format pracy zdalnej zwiększa aktywność zawodową osób z niepełnosprawnością słuchową. Ten model zatrudnienia stworzył nowe możliwości pracy, w których zmysł słuchu nie odgrywa pierwszoplanowej roli. Dla przykładu można tutaj wymienić zawody, takie jak content writer, operator czatu, korepetytor online, web developer i wiele innych.

Lepsza równowaga między życiem zawodowym a prywatnym

Lepsza równowaga między pracą a życiem prywatnym to kolejna korzyść, jaką oferuje praca w domu. Większość prac zdalnych nie jest ograniczona rygorystycznymi wymogami formalnymi, natomiast najważniejszy jest osiągnięty rezultat. Możesz ułożyć własny plan pracy oraz wyznaczyć sobie czas na relaks i odpoczynek stosownie do swoich preferencji. Czas, który inaczej musiałbyś poświęcić na dojazd do pracy, możesz przeznaczyć na ćwiczenia, posiłek lub medytację przed rozpoczęciem zajęć zawodowych.

Udogodnienia w pracy zdalnej dla osób z niepełnosprawnością słuchową

Mimo charakteryzującej je siły psychicznej, osoby z wadami słuchu również czasem czują się zepchnięte na bok. W przypadku pracy w domu poradzenie sobie z taką sytuacją może być utrudnione, bowiem pracownik zdalny pozbawiony jest wsparcia ze strony pracodawcy i współpracowników. Zanim poprosisz pracodawcę o możliwości świadczenia pracy w formie zdalnej, upewnij się, że Twoja firma może zapewnić odpowiednią pomoc techniczną i wsparcie dla swoich pracowników z wadami słuchu. Poniżej wymieniono główne udogodnienia, które zwykle są oferowane osobom głuchym lub niedosłyszącym pracującym zdalnie.

Technologie asystujące, takie jak napisy i tłumaczenie na język migowy (jeśli jest to konieczne)

Ostatnia pandemia w znacznym stopniu przyczyniła się do lepszej identyfikacji barier zawodowych, napotykanych przez pracowników z niepełnosprawnością słuchową. Zastosowanie nowych zdobyczy naukowych i technologii asystujących sprawi, że praca będzie łatwiej dostępna dla osób głuchych i niedosłyszących.

Specyfika pracy zdalnej sprawia, że wykorzystuje się w niej określone narzędzia, które ułatwiają pracę w domu. Wiele z tych narzędzi z powodzeniem może być wykorzystanych przez osoby głuche i niedosłyszące.

 • Systemy ostrzegania – to narzędzia, które używają sygnałów świetlnych, dźwięków o wysokiej częstotliwości oraz wibracji, celem powiadamiania osób głuchych lub niedosłyszących.
 • Komunikatory – Google Chat, MS Teams i Skype to obecnie standardowe narzędzia online do komunikacji w miejscu pracy.
 • Internetowe platformy z napisami – w przypadku grupowych połączeń telefonicznych głos może być zamieniany na napisy, widoczne na ekranie komputera podczas trwania połączenia.
 • Urządzenia wzmacniające dźwięk – pomagają one zwiększyć głośność i mówić wyraźniej podczas rozmów z innymi osobami. Jest to pomocne dla osób, które doświadczyły częściowej utraty słuchu.
 • Czat wideo – jest to idealne narzędzie dla osób przyzwyczajonych do czytania z ruchu warg. Ponadto wiele aplikacji do obsługi wideokonferencji umożliwia wyświetlanie napisów podczas trwania spotkania.
 • Tłumacz języka migowego online – w Polsce coraz większą popularność zyskuje Tłumacz Migam. Jest to serwis oferujący tłumaczenia z zakresu Polskiego Języka Migowego (PJM), który pracuje w oparciu o połączenie wideo poprzez przeglądarkę internetową osoby głuchej z tłumaczem języka migowego. Po połączeniu się z tłumaczem języka migowego informacje przekazywane przez osobę głuchoniemą są tłumaczone na język mówiony.

Optymalne metody komunikacji – poczta elektroniczna, komunikatory i wideokonferencje

Zanim dana firma zaoferuje pracownikom głuchym lub niedosłyszącym możliwość pracy zdalnej, powinna przeanalizować ich potrzeby komunikacyjne. Należy pamiętać, że nie wszystkie platformy do komunikacji wideo są niezawodne i odpowiednio zaspokajają potrzeby osób z niepełnosprawnością słuchową. Wybierz pracę, w której komunikacja może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych lub platform wideo, które nie wpływają negatywnie na efektywność pracy osób głuchych lub niedosłyszących. Upewnij się, że oferowane metody komunikacji są przyjazne dla użytkownika, powszechnie dostępne oraz oferują wysoką jakość i bezpieczeństwo.

Elastyczny czas pracy i terminy spotkań

Pracodawca powinien również podejść ze zrozumieniem do postulatów dotyczących czasu pracy, formułowanych przez pracowników z niepełnosprawnością słuchową. Spotkania powinny być zaplanowane z wyprzedzeniem, tak aby pracownicy mieli wystarczająco dużo czasu na odpowiednie przygotowanie. Prowadzący spotkanie powinien za każdym razem być profesjonalnie przygotowany. Oznacza to, że prezentacje wizualne, filmy z napisami i/lub notatki powinny być dostępne przed rozpoczęciem spotkania. Dodatkowo, doskonałym sposobem, aby wyjść naprzeciw potrzebom osób głuchych lub niedosłyszących jest zapewnienie im czasu na pytania lub prośby o wyjaśnienie określonych kwestii w trakcie spotkania lub przed jego zakończeniem. W ten sposób można łatwiej uniknąć nieporozumień.

Szkolenia dla członków zespołu i przełożonych

Wprawdzie technologie asystujące stanowią duże ułatwienie, jednak pracownik z niepełnosprawnością słuchową nadal potrzebuje wsparcia swojego zespołu i przełożonych. Zapewnienie szkolenia w zakresie efektywnej komunikacji z pracownikiem głuchym lub niedosłyszącym jest niezbędnym elementem w procesie, którego celem jest uczynienie tej osoby produktywnym członkiem zespołu. Aby zintegrować pracownika głuchego lub niedosłyszącego z resztą zespołu i zapewnić mu bezpieczne środowisko pracy, szkolenie powinno obejmować następujące elementy:

 • Nauka podstaw języka migowego
 • Zrozumienie wyzwań, które życie stawia przed osobami z niepełnosprawnością słuchową.
 • Informacje na temat technologii asystujących.
 • Nauka komunikacji z osobą głuchą lub niedosłyszącą (np. tempo mowy, wysokość głosu i wskazówki wizualne).

Jakie cechy powinna mieć praca zdalna odpowiednia dla osób głuchych lub niedosłyszących

Osoby z niepełnosprawnością słuchową niemal codziennie spotykają się z audyzmem. Jak czytamy w petycji Polskiego Instytutu Praw Głuchych, skierowanej na ręce Marszałków Sejmu i Senatu: „Audyzm to przekonanie o czyjejś wyższości oparte na jego zdolności słuchu lub zachowaniu charakterystycznym dla słyszącego.” Często prowadzi to do dyskryminacji, w szczególności w miejscu pracy. Większość pracodawców nie zdaje sobie sprawy z tego, że osoby z niepełnosprawnością słuchową mogą być niezwykle cenne w biznesie. Pracowitość oraz produktywność, jakie mogą zaoferować, nie mają sobie równych. Pracodawca, który zatrudnia te osoby, powinien zadbać o to, aby jego firma zapewniała im najlepsze wsparcie, takie jak:

Ograniczenie bezpośrednich interakcji i komunikacji twarzą w twarz

Codzienne spotkania, w których trzeba brać udział osobiście, mogą być męczące dla osób głuchych lub niedosłyszących i negatywnie wpływać na ich stan psychiczny. Należy wziąć pod uwagę potrzeby tych osób i rozważyć inne formy komunikacji z nimi.

Jeśli zamierzasz umówić się na spotkanie z pracownikiem głuchym lub niedosłyszącym, pamiętaj o następujących kwestiach:

 • Podczas spotkań grupowych należy unikać sytuacji, w których wiele osób mówi jednocześnie.
 • Najpierw rozdaj uczestnikom plan spotkania, aby zapobiec przekierowaniu rozmowy z tematów istotnych na inne kwestie.
 • Pamiętaj, aby nagrać spotkanie i przygotować protokół/najważniejsze punkty do przejrzenia.
 • Używaj prezentacji wizualnych oraz napisów/transkrypcji podczas spotkań zespołu.

Zapewnienie narzędzi do komunikacji i współpracy, technologii asystujących oraz szkoleń dla pracowników

Dobra firma, troszcząca się o pracowników głuchych, powinna im zapewniać skuteczne narzędzia komunikacji oraz technologie asystujące. Wiele firm wychodzi naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnością słuchową i zapewnia im odpowiednie rozwiązania. Jedynym z nich jest zatrudnienie profesjonalnego tłumacza języka PJM, który dokonuje przekładów na język migowy. Wskazane jest również ustawienie alarmów wibracyjnych, stroboskopowych lub alarmów o wysokiej częstotliwości na laptopach lub urządzeniach, którymi posługują się pracownicy z niepełnosprawnością słuchową. Równie pożądane jest zapewnienie tym pracownikom stosownych szkoleń, aby mogli nauczyć się korzystać z narzędzi komunikacyjnych, których będą używać w pracy zdalnej.

Wnioski

Praca zdalna nie jest wprawdzie modelem uniwersalnym, odpowiednim dla każdego, ale osoby głuche lub niedosłyszące mogą skutecznie odnaleźć się w tego typu modelu zatrudnienia. Powszechnie wiadomo, że są to osoby silne psychicznie, ponieważ mimo trudności decydują się na walkę o szczęście w życiu prywatnym i zawodowym. Należy ubolewać na faktem, że osoby z niepełnosprawnością słuchową wciąż spotykają się z dyskryminacją i są traktowane niesprawiedliwie z powodu czegoś, na co nie miały wpływu. Fakt, że istnieje słowo opisujące to uprzedzenie (audyzm), dowodzi, iż osoby te mają trudności ze znalezieniem pracy w godnych warunkach. Na szczęście istnieje sporo firm, które są gotowe zatrudnić osoby głuche. Dają im one możliwość pracy zdalnej z wykorzystaniem technologii asystujących dostarczonych przez pracodawcę. Oprócz tego część z nich zapewnia wszystkim pracownikom szkolenia w zakresie podstawowych form komunikacji z osobą głuchą. Tego rodzaju udogodnienia mogą pomóc pracownikom z niepełnosprawnością słuchową w prawidłowym i efektywnym wykonywaniu ich zadań. Praca zdalna to także spokojniejsze życie i spore oszczędności, co pozytywnie wpływa na stan zdrowia osób głuchych lub niedosłyszących. Zdalna forma zatrudnienia przekłada się na lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, dzięki czemu pracownicy z niepełnosprawnością słuchową mogą zarabiać pieniądze, a jednocześnie dbać o swój dobrostan psychofizyczny.

Chatwriters – doskonała praca zdalna dla osób głuchych i niedosłyszących

Znalezienie pracy odpowiedniej dla osoby z niepełnosprawnością słuchową nie należy do łatwych i może być źródłem wielu frustracji, ale dzisiaj może być Twój szczęśliwy dzień! Chatwriters, firma oferująca pracę zdalną nie wymagającą korzystania ze zmysłu słuchu, poszukuje kandydatów do zespołu operatorów czatu w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Zadaniem operatora czatu jest odpowiadanie na wiadomości za pomocą komputera lub urządzenia mobilnego, dzięki czemu możesz pracować w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie. Twoje wynagrodzenie jest wypłacane pod koniec tygodnia, a jego wysokość zależy od liczby wiadomości, na które odpowiedziałeś. Możesz odpowiedzieć na tyle wiadomości, na ile tylko chcesz – nie ma tutaj limitu, przez co praca staje się łatwiejsza i można szybciej osiągnąć satysfakcjonujący dochód! Co więcej, aby pracować dla Chatwriters nie potrzebujesz doświadczenia. Zatrudniamy osoby ze wszystkich grup i środowisk, bowiem naszym celem jest zapewnienie równych szans każdemu, niezależnie od wykształcenia, niepełnosprawności czy upodobań. Po zakończeniu szkolenia możesz rozpocząć pracę natychmiast, a zapłatę otrzymasz już w następnym tygodniu! Zgłoś się już teraz i dołącz do naszego zespołu w niecałe 24 godziny! Nasze wymagania są minimalne, a praca jest idealna dla osób z niepełnosprawnością słuchową. Wejdź na chatwriters.com już dziś i zarabiaj pieniądze, nie wychodząc z domu!

Zostań Chatwriterem już dziś, pracuj z domu!

Chatwriters.com oferuje ci możliwość zarabiania pieniędzy podczas pracy w domu. Dołącz do naszego światowego zespołu operatorów czatów freelance już dziś - płacimy do 0,20 EURO za wiadomość!

Rejestracja z naszym partnerem

Flag icon
ChatPraca

Odezwiemy się do Ciebie w ciągu 24 godzin

Więcej wpisów na blogu

Praca zdalna od zera – przewodnik po pracy zdalnej dla początkujących

Zacznij pracować zdalnie, korzystając z naszego przewodnika dla początkujących. Znajdź dobrze płatną pracę zdalną, dostępną nawet dla osób bez doświadczenia.


Praca zdalna online | Jak znaleźć pracę zdalną - Chatwriters

Pragniesz swobody, elastycznych godzin pracy oraz równowagi między karierą a życiem prywatnym? Praca zdalna może być idealnym rozwiązaniem! Ten przewodnik powie Ci, jak rozpocząć pracę zdalną.


Praca zdalna dla studentów — najlepsze oferty pracy zdalnej | Chatwriters

Szukasz pracy, którą łatwo pogodzić z życiem studenckim? Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o pracy zdalnej i najlepszych ofertach zatrudnienia dla studentów.


Najlepsza praca z domu dla introwertyków — w 100% zdalna | Chatwriters

Praca zdalna może być idealnym rozwiązaniem dla introwertyków. Odkryj najlepszą pracę z domu dla osób introwertycznych!


Praca zdalna dla osób niepełnosprawnych - Praca dla osób z niepełnosprawnością | Chatwriters

Dowiedz się, w jaki sposób osoby niepełnosprawne mogą pracować z domu. Opisujemy metody, takie jak praca zdalna i inne innowacyjne rozwiązania! Czytaj dalej.


Praca zdalna bez doświadczenia zawodowego | Chatwriters

Chcesz pracować zdalnie, ale nie masz doświadczenia? Poniższe wskazówki pomogą Ci znaleźć odpowiednią pracę i zacząć zarabiać już dziś!


Praca zdalna bez ukończonych studiów | Chatwriters

Chcesz pracować zdalnie, ale nie masz ukończonych studiów? Przeczytaj poniższe wskazówki, jak znaleźć pracę zdalną, i zacznij pracować w domu już dziś!


Praca zdalna dla kobiet | Nie wymagamy doświadczenia | Chatwriters

Jesteś mamą opiekującą się dzieckiem, a może po prostu wolisz pracować w domowym zaciszu? Ten wpis jest poświęcony pracy zdalnej dla kobiet, które wiedzą, czego chcą.


Pisanie tekstów praca zdalna | Przepisywanie tekstów praca w domu | Chatwriters

Poniższe wskazówki pomogą Ci zdobyć pracę zdalną polegającą na pisaniu/przepisywaniu tekstów oraz podpowiedzą, jak się w niej rozwijać i odnieść sukces. Już dziś odkryj korzyści, które oferuje praca jako operator czatu.


Praca zdalna na niepełny etat – Pracuj elastycznie w Chatwriters

Szukasz pracy zdalnej na niepełny etat? Chatwriters to elastyczne oferty zatrudnienia w branży obsługi klienta. Zgłoś się już dziś i znajdź pracę idealną dla Ciebie.


Praca zdalna za granicą | Praca zdalna w innym kraju | Chatwriters

Kusi Cię praca zdalna za granicą? Z tego wpisu dowiesz się, jak pracować zdalnie w innym kraju.


Obsługa czatu – praca zdalna | Znajdź pracę zdalną przy obsłudze czatu | Chatwriters

Odkryj korzyści i wyzwania związane z pracą zdalną przy obsłudze czatu. Dowiedz się, jak znaleźć pracę zdalną i odnieść w niej sukces. Czytaj więcej.


Operator czatu – praca zdalna | Operator czatu na żywo | Chatwriters

Dowiedz się, jak zdobyć wymarzoną pracę zdalną jako operator czatu. Nasz przewodnik krok po kroku wyjaśnia cały proces – od szukania ofert po procedurę kwalifikacyjną. Rozpocznij swoją podróż już teraz!


Zarabiaj pieniądze, czatując przez Internet | Czatuj i zarabiaj pieniądze

Dowiedz się, na czym polega praca przy obsłudze czatu i jak zarabiać pieniądze, rozmawiając z innymi ludźmi przez Internet. Sprawdź, jak znaleźć taką pracę i odnieść w niej sukces oraz jakie są zalety i wady takiego zajęcia.